Verschillen bodemzaad en MZI-zaad

Een voordeel van het MZI’s is dat de beschikbaarheid van mosselzaad veel stabieler is. Bij het bodemzaad zijn er veel grotere verschillen in beschikbaarheid door schommelingen in de natuur qua zaadval en overleving. Verder is gebleken dat van beide typen mosselzaad goede consumptiemosselen zijn te kweken. Sommige vissers is wel opgevallen dat mosselen van MZI-zaad een veel grotere variatie tonen in schelplengte en grootte. Bij bodemzaad is er een minder groot verschil en zijn de mosselen regelmatiger qua schelplengte en grootte. Voor de moderne sorteermachines zijn verschillen in schelplengte en grootte geen probleem.

Sorteerbak met mosselen.©Biondina voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl

Mosselvissers zien ook verschillen in de geschiktheid van percelen voor MZI-zaad. Percelen met veel stroming zijn volgens kwekers minder geschikt voor MZI-zaad, want het spoelt sneller weg in vergelijking met bodemzaad. Ook in slibvorming zien de kwekers verschillen, zo produceren de MZI-mosselen meer slib. Hierdoor moeten de MZI-mosselen nog een keer extra opgevist en gezaaid worden.

Naast verschillen in het kweekproces, zijn er ook verschillen in sociaaleconomisch vlak. Zo is de kostprijs van MZI-mosselen hoger, zoals verder zal worden toegelicht onder het kopje economie. Ook zijn mosselvissers meer tijd kwijt de MZI’s dan aan de traditionele bodemvisserij. Behalve het toegenomen werk rond de MZI’s zelf, geven kwekers ook aan dat het onderhoud van de percelen waar MZI-zaad op ligt meer werk kost dan dat van percelen met bodemzaad.

Het opruimen van de MZI’s vergt ook weer extra arbeid.ProSea

Volgens sommige kwekers is het werken met MZI’s zwaar en zeker niet ongevaarlijk. Volgens sommige kwekers is het risico op ongevallen met MZI’s wel toegenomen ten opzichte van de traditionele kweek. Als het mis gaat, dan kampt men met problemen zoals vingertopje eraf, duim eraf, slijmbeursontstekingen en rugklachten bij het werk met MZI’s. Met name weersomstandigheden en vermoeidheid spelen een grote rol op het verhogen van het risico op ongevallen. Sommige bedrijven hebben aanpassingen aan boord gedaan voor het werken met MZI’s om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar door de beperkte ruimte aan boord is dit niet op ieder schip mogelijk. Daarnaast heeft niet ieder bedrijf de financiële middelen om een op MZI-werk gericht schip uit te rusten of te bouwen.