Mosselzaadvisserij

Nederlandse mosselen worden gekweekt in de westelijke Waddenzee en in de Oosterschelde. Deze gebieden staan in open verbinding met de Noordzee. De grondstof voor mosselkweek is mosselzaad. Dit mosselzaad kan opgevist worden van natuurlijke mosselbanken. Dit noemt men ook wel bodemzaad. De hoeveelheid beschikbaar bodemzaad is afhankelijk van de zaadval en van de overleving van dit zaad.

Opgevist mosselzaad met andere schelpen erdoorheen.Het Nederlands Mosselbureau

Jaarlijks doet men bestandsopnames, waarbij er een schatting komt van de hoeveelheid beschikbaar bodemzaad. De overheid stelt vervolgens een zaadquotum op wat door de mosselvissers mag worden opgevist. Deze bestandsopname en de zaadvisserij gebeurt tweemaal per jaar (voorjaar en najaar) en het zaad wordt in periodes van 5 weken opgevist.

Het mosselzaad wordt gevangen op natuurlijke mosselbanken met sleepnetten (bodemzaadvisserij), of door het invangen van mosselzaad uit de waterkolom met mosselzaadvanginstallaties (MZI’s). De mosselzaadvisserij op mosselbanken is de laatste jaren steeds verder afgenomen, terwijl MZI’s steeds meer worden gebruikt. Dit komt doordat er in 2008 afspraken werden gemaakt tussen de mosselsector, de overheid en natuurorganisaties om de traditionele mosselzaadvisserij op mosselbanken geleidelijk af te bouwen. Deze afspraken staan ook wel bekend als het ”Mosselconvenant”. Door het gebruik van MZI’s kunnen de mosselzaadbanken in een aantal gesloten gebieden zich ongestoord ontwikkelen op de bodem van de Waddenzee, terwijl de mosselsector kan blijven produceren. Overigens kunnen natuurlijke mosselbanken van nature verdwijnen, bijvoorbeeld door zware stormen.

Bij het vissen op mosselzaad worden de mosselzaadbanken op de zeebodem verstoord. Door geleidelijk over te stappen op het gebruik van MZI’s kan deze verstoring worden teruggedrongen. Nederlands Mosselbureau

Mosselzaad wordt in het voor- en het najaar gevist, met name in de Waddenzee en in mindere mate in de Oosterschelde en de Voordelta. De kwekers hebben speciale vergunningen nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet en Visserijwet. Deze worden georganiseerd door de PO Mosselcultuur.