Afvalstoffen aan boord van vissersschepen

Tijdens een visreis ontstaan aan boord van een schip verschillende vaste en vloeibare afvalstoffen. Afvalstoffen die je als visser zelf produceert, waar je zelf iets mee moet en waar allerlei regels voor zijn.

Vast afval

Belangrijke vaste afvalstoffen van de visserij zijn:

 • Huisvuil: etensverpakkingen, plastic, papier.
  Kortom alles wat thuis ook in een vuilniszak beland.
 • Bedrijfsafval: visnetten, vislijnen, touwen, kapotte viskisten, handschoenen, plastic vismanden.
 • Klein gevaarlijk afval: bik- slijp-, schuur- en verfafval, oliefilters, olieblikken of –drums, jerrycans, handschoenen, batterijen, accu’s, enzovoorts.
  Een verzamelnaam voor chemische afvalstoffen. Deze stoffen worden niet verwerkt en afgevoerd met het gewone huisvuil. Denk bijvoorbeeld aan stoffen die vrijkomen bij onderhoud van het schip, motoren en andere installaties.
 • Etens- en visresten:
  Uit de kombuis komt keukenafval vrij en bij de visverwerking komen visresten vrij.

Een viskist is een typisch voorbeeld van bedrijfsafval uit de visserij.

Een viskist is een typisch voorbeeld van bedrijfsafval uit de visserij.Stichting de Noordzee

Vloeibaar afval

Belangrijke vloeibare afvalstoffen van de visserij zijn:

 • Olieafval uit de machinekamer: bilgewater en sludge.
  In de machinekamer ontstaat afvalolie bijvoorbeeld door het lekken van olie. Olie kan lekken vanonder de motor en tijdens het schoonmaken van de machinekamer. Deze afvalolie noemen we bilgewater en is op ieder vissersschip aanwezig. Daarnaast is nogal eens sprake van een aparte afvalstroom van afgewerkte olie. Dit is smeerolie die rondom of in de motor wordt gebruikt. Op de enkele vissersschepen die op zware stookolie varen (HFO – heavy fuel oil) ontstaat het olieresidu sludge. Sludge en bilgewater zijn beide olie-water mengsels, maar sludge bevat veel meer olie dan bilgewater.
  Bilgewater wordt gewoonlijk aan boord opgeslagen in een aparte bilgetank en sludge in een sludgetank.
 • Afval van schroefasafdichtingen: vet
  Dit vet wordt vaak naar een centrale tank afgevoerd.
 • Lekkende koelvloeistoffen en antivries:
  Deze hoor je apart van het bilgewater te bewaren en af te geven.
 • Huishoudelijk afvalwater:
  Water van de toiletten, douches en afvoerwater van wasbakken.

De Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij, opgericht door de visserijsector, wordt binnen de visserij ook wel de SFAV genoemd. De SFAV ontvangt abonnementsgeld van haar leden waarmee men de inzamelingskosten van collectief aangelande afvalstoffen financiert.De Nederlandse visserijsector is trots op dit eigen initiatief, dat tot stand kwam in 1994. Alles in nauwe samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij, oftewel de SFAV, is opgericht door de visserijsector. De SFAV ontvangt abonnementsgeld van haar leden. Daarmee financiert de SFAV de inzamelingskosten van de aangelande afvalstoffen van de visserij. De Nederlandse visserijsector is trots op dit eigen initiatief, dat tot stand kwam in 1994. Alles in nauwe samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.VCU