Marketing en reclame

Marketing is verkoopondersteuning. Voor een goede marketing is het belangrijk dat een bedrijf begrijpt wat klanten willen en dat je hier als bedrijf op in gaat spelen. Marketing is heel goed luisteren naar de klant. Vaak wordt gesproken over de marketinginstrumenten Product, Prijs, Promotie en Plaats:

  • Product; is datgene dat verkocht moet worden. Het is belangrijk dat dit product aansluit bij de wensen en behoeften van de klant.
  • Prijs; welke prijs ga je vragen voor het product? Hoge prijzen geven vaak het signaal af dat de kwaliteit van het product hoog is. Het geven van korting is een marketingtruc. Korting kan consumenten ertoe bewegen een product één keer te kopen, waarna ze het misschien wel blijven kopen.
  • Promotie; onder promotie vallen onder meer adverteren, verkooppromoties in de winkel en publiciteit. Reclame valt dus onder promotie.
  • Plaats; de plaats is zowel letterlijk de plek waar het product verkocht wordt, als ook de doelgroep waarop de marketing zich richt, bijvoorbeeld jongeren, gezinnen met kinderen, vrouwen, etc.

De 4 P’s worden hier iets uitgebreider toegelicht.

De 4 P’s worden hier iets uitgebreider toegelicht.Quality Logo Products

Een product aan de man brengen is veel meer dan alleen maar vertellen dat het product lekker is. Bedrijven als Heineken, Nike en Coca Cola besteden veel tijd en energie om hun producten een imago mee te geven, zodat hun doelgroep graag hun producten koopt.

1Reclame

Reclame is onderdeel van marketing en speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Overal waar we kijken is reclame: op televisie, in bushokjes, kranten, tijdschriften en zelfs in films (de sluikreclames). We hebben ook steeds meer reclame-typetjes die iedereen kent, zoals Cora van Mora en Frank Lammers als het gezicht van alle Jumbo reclames.

In ons dagelijks leven worden we omringd door reclame. Times square in New York is hier een extreem voorbeeld van.ProSea

Overal proberen bedrijven ons ervan te overtuigen dat we hún producten moeten kopen. Sommige mensen vinden dat leuk en kijken graag naar (grappige) reclames. Maar er zijn ook mensen die zich ergeren aan reclame en gaan zappen. Of die een NEE sticker op hun brievenbus hebben, zodat ze geen stapels folders krijgen.

Over het algemeen werkt reclame erg goed. Het doet de verkoop van producten stijgen. Bedrijven geven er veel geld aan uit. Reclame geeft informatie over wat er te koop is. Dat gebeurt op zo’n manier, dat consumenten het product willen gebruiken.

2Marketing en reclame van vis in Nederland

In Nederland helpt het Nederlands Visbureau sinds 1984 de algemene visconsumptie te bevorderen. Daarvoor voert zij nationale publiekscampagnes, zoals ‘Vis van de maand’, ‘Veiling vaatje eerste Hollandse Nieuwe’ en ‘de Seafood Expo Global Brussel’.

Het logo van het Nederlands Visbureau.

Het logo van het Nederlands Visbureau.Nederlands Visbureau

De Nederlandse consument eet gemiddeld slechts twee keer per maand vis, terwijl de overheid adviseert dat twee keer per week te doen. Dat betekent dat er nog veel werk te verzetten is. Niet alleen voor het Nederlands Visbureau, maar voor iedereen die iets met vis te maken heeft.

Het Nederlands Visbureau heeft daarom allerlei middelen ontwikkeld waarmee groothandel en detailhandel op een eenvoudige manier aan de slag kunnen. Zo ontwikkelen ze onder andere promotiemateriaal voor winkels. Het Nederlands Visbureau promoot vis op de Nederlandse markt en vis uit Nederland op exportmarkten, bijvoorbeeld Zuid-Europa.

Er worden door het Nederlands Visbureau allerlei promotiecampagnes gevoerd, zoals voor de Hollandse garnaal.Nederlands Visbureau

Een jaarlijks terugkerende campagne is Vlaggetjesdag. Dit is de viering van de komst van de Hollandse Nieuwe. Dit gebeurt jaarlijks in juni. Oorspronkelijk was Vlaggetjesdag de dag waarop vissersschepen met vlaggetjes versierd in de haven lagen voordat ze eropuit trokken om haring te vangen. Dat is tegenwoordig anders. Nu vieren we de komst van de Hollandse Nieuwe. Een aantal dagen voorafgaand aan Vlaggetjesdag wordt het eerste vaatje nieuwe haring geveild. De opbrengst, die ieder jaar anders is, gaat naar een goed doel.

Veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe in 2019.Nederlands Visbureau