WinSizeData
DossierRI&E kotters
Dossier

RI&E kotters

In opdracht van de Stichting Sectorraad Zeevisserij is er een digitale Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) voor de kottervisserij ontwikkeld. De digitale RI&E doorloop je aan de hand van een vragenlijst. Met deze lijst kunnen bedrijven de risico’s aan boord in kaart brengen. Samen met enkele vissers zijn de meest risicovolle werkzaamheden aan boord al in kaart gebracht voor de kottervisserij. Naar aanleiding hiervan zijn er veiligheidsinstructies opgesteld voor deze werkzaamheden. De veiligheidsinstructies geven aan hoe deze werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. De veiligheidsinstructies zijn terug te vinden in dit kennisdossier.

Iedere kottereigenaar wordt geacht de digitale RI&E in te vullen, aangezien de RI&E een wettelijke verplichting is die voortvloeit uit de Arbowet. Daarnaast bleek uit gesprekken met enkele vissers dat er zich af en toe situaties voordoen die maar net goed aflopen.  Het doel van de RI&E tool is om op een eenvoudige en bruikbare manier een RI&E op te stellen, waar vissers echt wat aan hebben om de veiligheid aan boord te verbeteren. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat iedereen gezond en wel terugkeert na iedere visreis.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van een beschermd zeegebied? Lees het antwoord in dit kennisdossier:… https://t.co/V2CSgK6Tqb
Share
Na de stemming van gisteren in het Britse lagerhuis is een Brexit zonder afspraken (no-deal) dichterbij gekomen. He… https://t.co/Y3VsKNXSIp
Share
Vanwaar die behoefte voor hernieuwbare energie? Lees het hier: https://t.co/gVlj5T4G3R
Share
De planning en ontwikkeling van nieuwe offshore windparken is in volle gang. Dit zal ongetwijfeld effect gaan hebbe… https://t.co/ywXcOZ1S1z
Share
De Noordzee wordt steeds drukker en er ontstaat steeds meer competitie voor ruimte op zee. Meervoudig ruimtegebruik… https://t.co/0VtWjfp5r6
Share